Визија института

Визија Института одговор је на захтјеве привредног система Републике Српске која пролази кроз реформу, реструктурирање, приватизацију и отварање тржишта. При томе је врло важно убрзање свих активности у процесу уласка Републике Српске унутар БиХ у Европску унију, јачање њене улоге у регији у афирмисању економских и укупних интереса, те све значајнија улога РС у међународним политичким и економским односима. За остваривање тих циљева нужно је повећати ниво знања и способности за обављање задатака у тржишној економији.
Институт као важан регионални центар, главни лидер и Владин партнер у реализацији заједничких програма, едукацији и провођењу реформи, одговорно ће  извршавати све задатке који су утврђени његовом мисијом, јер је Институт током година стекао повјерење свих субјеката у привреди и управи, као професионално одговорна те стручно и научно компетентна институција. У склопу научних програма Институт је потврдио висок професионални ниво у припреми, вођењу и реализацији научноистраживачких и стручних пројеката у области заштите животне средине, заштите и здравља на раду, заштите од пожара и експлозија, управљања хемикалијама и енергетске ефикасности грађења, суфинансираних од Министарства науке и технологије Владе РС.
Успјешно провођење реформи, повећање нивоа знања и информисаности стручне, научне, пословне и цјелокупне јавности важан је задатак Института, који ће се, више него досада, реализовати кроз различите облике и нивое едукације и кроз издавање стручних публикација намијењених разним циљним групама.