ЕДУКАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ХЕМИКАЛИЈА, 24-25. ЈУНА 2010. ГОДИНЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

20. 05. 2010. аутор: Институт 

НУ Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука, организује први семинар из области хемикалија у 2010. години, који ће се уз сарадњу са Министарством здравља и социјалне заштите РС одржати 24.-25. јуна 2010. године у Бањој Луци.

Циљ семинара је упознавање са законским прописима из области опасних хемикалија и производа (биоциди и пестициди), заштитом од штетног дјеловања на људско здравље и животну средину, те стицање знања о заштити од опасних хемикалија за раднике запослене у правном и физичком лицу која се баве производњом и прометом опасних хемикалија, биоцида и средстава за заштиту биља која садрже опасне хемикалије.

Семинар је намијењен правним и физичким лицима (одговорним лицима и радницима) која се баве производњом, прометом и складиштењем опасних хемикалија и производа која их садрже (биоциди и пестициди), инспекцијским органима, здравственим радницима, првенствено медицини рада, радницима Министарства унутрашњих послова, Заводу за медицину рада и спорта Републике Српске, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарству рада и борачко-инвалидске заштите, референтима за заштиту животне средине и представницима невладиних организација Републике Српске.

Око свих детаља и комерцијалних услова можете се обратити на контакт телефон Института, најкасније до 28. маја 2010. године.