Енергетика

 У оквиру области заштите у енергетици Институт врши:

 

• преглед и мјерења на електроенергетској инсталацији објекта (у стандардној и pEx изведби);

• преглед и мјерења на громобранској инсталацији објекта;
• мјерење постојања електростатичких потенцијала у технолошком поступку;
• испитивање проводљивости антистатик подлога свих врста и
• испитивање заштите ВН опреме (чизме, рукавице, мотке, индикатори, простирке и др.)