На основу Закона о енергетској ефикасности министар индустрије, енергетике и рударства је донио Правилник о енергетској класи производа (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 69/14).

Овим правилником прописују се захтјеви у вези са пружањем одговарајућих информација о производима помоћу ознака енергетске ефикасности и информативних листова, чиме се крајњим корисницима омогућава да изаберу енергетски ефикасније производе.


Овај правилник примјењује се на производе који користе енергију и намијењени су за употребу у домаћинствима (не укључујући коришћене производе):

1) телевизоре,

2) машине за прање суђа,

3) машине за прање веша,

4) бубњасте машине за сушење веша,

5) расхладне уређаје (фрижидери, замрзивачи и њихове комбинације) и

6) клима-уређаје.

Трговци производима имају сљедеће обавезе:

1) не могу стављати на тржиште и располагање, те излагати производ ако за тај производ нису примили од добављача ознаку енергетске ефикасности и информативни лист,

2) дужни су да ознаку енергетске ефикасности видно истакну на производу који се ставља у промет,

3) не могу стављати ознаке, знакове, симболе или натписе на производ који могу навести крајње кориснике да их сматрају ознакама енергетске ефикасности или их могу збунити у погледу потрошње енергије,

4) обезбјеђују потенцијалном купцу могућност упознавања са подацима из информативног листа о производу,

5) дужни су да у случају стављања у промет производа посредством интернета, каталога или на други сличан начин наведу и класу енергетске ефикасности производа и

6) у случају продаје или изнајмљивања производа преко интернета, каталога или на други сличан начин, када се не може очекивати да потенцијални купац види изложен производ, дужни су да купцу прије куповине производа пруже информације наведене на ознаци енергетске ефикасности и у информативном листу производa.