Научно-стручна конференцију са темом „Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе“, Бања Лука, успјешно је завршена 13. децембра 2013. године, у хотелу Босна. Организатор Конференције је НУ “Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт“, Бања Лука, уз покровитељство Министарства науке и технологије у Влади Републике Српске.

Konferencija1Konferencija2Konferencija3

На Конференцији је представљено 59 радова из тематских области заштита животне средине и енергетска ефикасност, заштита и здравље на раду и заштита од пожара и експлозија, са преко 100 научних и стручних радника и земље и региона.

На Конференцији је истакнуто да је Институт, чија је примарна дјелатност заштита животне средине, заштита и здравље на раду и заштита од пожара и експлозија, постао изразито значајан фактор из области дјелатности заштите у Републици Српској, а и шире. У посљедње вријеме је посветио изузетну пажњу кадровском јачању и техничком опремању, као и акредитацији лабораторија за мониторинг ваздуха, мјерење емисије, мјерење зрачења и других области.

Овом приликом са поносом је истакнуто да је Институт најзначајнија институција из области заштите у Републици Српској, како са аспекта кадровских потенцијала, тако и материјалне опремљености.

Опредјељење организатора за тему Конференције је реална потреба афирмације научних сазнања и практичних, домаћих и свјетских, искустава у заштити животне и радне средине, с основним циљем ефикаснијег дјеловања у смањењу негативног еколошког отиска нашег доба.