НУ Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука је у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске организовао семинар Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, надзор над увозом, база података, заштита, који је одржан 03. јуна 2011. године, у конференцијској сали Владе Републике Српске.

Семинар је отворио доц. др Предраг Илић, вд директора Института, који је поздравио присутне и нагласио значај едукације у области опасних хемикалија. Навео је да је циљ семинара упознавање са законском регулативом и надзором над увозом опасних хемикалија и производа (биоциди и пестициди), базом података, обавезама правних субјеката које су предмет инспекцијских органа, искуствима са Европском агенцијом за хемикалије, практичним искуствима израде процјене безбједности хемикалија, безбједносно-техничким листом, заштитом од штетног дјеловања на људско здравље и животну средину, те стицање знања о опасностима и заштити од опасних хемикалија за раднике запослене у правном и физичком лицу која се баве производњом и прометом опасних хемикалија, биоцида и средстава за заштиту биља која садрже опасне хемикалије.

Истакнуто је да је семинар намијењен правним и физичким лицима (одговорним лицима и радницима) која се баве производњом, прометом и складиштењем опасних хемикалија и производа која их садрже (биоциди и пестициди), инспекцијским органима, здравственим радницима, првенствено медицини рада, радницима Министарства унутрашњих послова, Институту за заштиту здравља Републике Српске, Заводу за медицину рада и спорта Републике Српске, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарству рада и борачко-инвалидске заштите, здравствено-санитарним инспекторима, еколошким и пољопривредним инспекторима, референтима за заштиту животне средине и заштиту на раду, одговорним лицима у водоводима, базенима и другим заинтересованим.

На семинару је учествовало преко 130 учесника и у потпуности је испунио очекивања, како бројем присутних, тако и квалитетом угледних предавача из Института, Министарства, ВМА, Београд, Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Пољопривредног факултета, Бања Лука и Фабрике глинице Бирач, Зворник.

На семинару су обрађене сљедеће теме:

1. Надзор над примјеном Закона о хемикалијама-правни субјекти и инспекцијски органи

2. Електронска база података

3. Регистрација хемикалија у Европској агенцији за хемикалије, искуства произвођача из Републике Српске

4. Хемикалије-опасности и заштита

5. Примјена Закона о биоцидима-специфични захтјеви за класификацију, паковање и обиљежавање биоцида

6. Осврт на прву групу биоцида-дезифинцијенси

7. Актуелна процедура регистрације пестицида у Европској унији

8. Заштитна опрема при раду са опасним хемикалијама

Институт ће и убудуће наставити са организацијом оваквих семинара, са новим темама и предавачима и сљедећи семинар се планира током октобра или новембра ове године.