У БАЊОЈ ЛУЦИ ОДРЖАН СЕМИНАР “ЗАШТИТА И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У СВЈЕТЛУ НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ, ОДГОВОРНОСТИ И ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ“ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ИНСТИТУТА ЗАШТИТЕ, ЕКОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ, БАЊА ЛУКА
НУ Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука, у сарадњи са Заводом за медицину рада и спорта Републике Српске, уз покровитељство Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и уз подршку Републичке управе за инспекцијске послове-Инспектората Републике Српске је организовао семинар: “Заштита и здравље на раду у свјетлу новог Закона о заштити на раду“, 30. јануара 2009. године.

Семинар је отворио мр Предраг Илић, вд директора Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука, који је у име организатора поздравио присутне.  Истакао је да је Институт тржишно оријентисана научноистраживачка, консултантска и образовна институција у области заштите животне средине, заштите и здравља на раду и заштите од пожара и експлозија. Институт нуди услуге у рјешавању актуелних проблема привреде у подручјима која покрива.
Додао је да је визија Института да постане лидер у области дјелатности заштите коју су утемељили на подршци Владе Републике Српске.
Додао је да се према принципима Уједињених нација, Свјетске здравствене организације (СЗО) и Међународне организације рада (МОР) заштита на раду и заштита здравља на раду схвата темељним правом човјека, јер сваки грађанин у свијету има право на здрав и безбједан рад и на радну средину која му омогућава социјално и економски продуктиван живот. Здравље на раду и здрава радна средина спадају у највредније садржаје сваког појединца, сваке заједнице и сваке земље. Због наведеног циљ безбједности и заштите здравља на раду није само осигурање здравља радника и очување добара, већ и пружање позитивног доприноса продуктивности, квалитету производа, радној мотивацији, радном задовољству и на тај начин, свеукупном квалитету живота појединца и друштва. Нагласио је да систем заштите на раду подразумијева интеракцију више различитих чинилаца као што су законодавство, инспекција, осигурање, служба медицине рада и заштите на раду, информисање, образовање и научноистраживачки рад. Заштита на раду и заштита здравља од својих почетака континуирано се налази у процесу динамичких промјена. Наведене промјене посљедица су сталних промјена у технологији, у производњи, у облицима радних и друштвених односа и схватања значаја социјално-економских посљедица.
Након уводног излагања семинар је отворио Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Бошко Томић.
Министар Томић је поздравио све присутне и истакао да је обезбијеђена одговарајућа законска регулатива, те да су донесени подзаконски акти који прецизно дефинишу процедуре које треба да се испоштују ради заштите радника.
– Посебно бих истакао обавезу послодавца да направи процјену ризика радног мјеста и законску обавезу да у предузећима која запошљавају више од пет радника постоји лице задужено за заштиту и здравље на раду – нагласио је Томић уз напомену да ће се у наредном периоду залагати за примјену законских прописа и употребу техничких и заштитних средстава неопходних за безбједност радника на радном мјесту.
– Обезбјеђивањем само једног шљема за главу може се спасити живот раднику у случају пада, а без тог шљема посљедице су погубне – нагласио је Томић.
Министар је нагласио да Министарство и Влада Републике Српске подржавају рад Института и да се воде активности око његовог јачања, као и да та подршка неће изостати у наредном периоду. Нагласио је да ће у организација оваквих семинара бити у надлежности Института заштите, екологије и информатике, као и читав низ других активности. Похвалио је организацију семинара и нагласио да је овакакв вид едукације неопходан за ефикасно спровођење Закона о заштити на раду.
Присутне је поздравио и директор Завода за медицину рада и спорта др Владо Марковић, који је изложио значај и улогу медицине рада за заштиту радника.
Циљ семинара је био да се полазници семинара упознају теоретски и практично са новим Законом о заштити на раду, њиховим правима, обавезама, одговорностима и превентивним мјерама, надлежним органима и начинима имплементације Закона, у циљу обављања послова заштите и здравља на раду, као и упознавања са начином полагања стручног испита из заштите и здравља на раду. На јасан, прегледан и сумаран начин су изложени проблеми примјене и имплементације Закона о заштиту на раду, како би се унаприједила знања и вјештине послодаваца и радника задужених за заштиту на раду, која су неопходна за ефикасније обављање послова задужених за ову област.

На семинару су као предавачи учествовали:

1.    Владислава Тадић, дипл. правник, начелник одјељења за заштиту на раду у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Бања Лука
2.    Мр сци др Владо Марковић, спец. медицине рада, директор Завода за медицину рада и спорта Републике Српске, Бања Лука
3.    Слободан Шумоња, дипл. инж. заштите на раду, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука
4.    Мирослав Рачић, дипл. инж маш., руководилац одјељења заштите и здравља на раду, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука
5.    Наташа Лакић, дипл.инж.тех., Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука
6.    Др Весна Палексић, спец. медицине рада, Завод за медицину рада и спорта Републике Српске, Бања Лука
7.    Др Јелена Боснић, спец. медицине рада, Завод за медицину рада и спорта Републике Српске, Бања Лука
8.    Мр Игор Милуновић, замјеник директора Републичке управе за инспекцијске послове Владе Републике Српске, Бања Лука

На семинару су учествовали представници великог броја предузећа и институција из Републике Српске, као што су Рудник и термоелектрана Гацко, Центар за социјални рад, Бања Лука, Нова ДИ Врбас, Бања Лука, Дринатранс Зворник, Невесињепутеви, Невесиње, Електропренос, Бања Лука, Општа болница “Св. Апостол Лука“, Добој, Бањалучка пивара, Бања Лука и други, а на семинар је дошао је и представник Далмација цемента, Сплит, Хрватска.
Семинар је у потпуности испунио очекивања и одговорио на сва постављена питања и указао на значај организације оваквих семинара, што ће бити пракса Института заштите, екологије и инфоматике и у будућности.