Издавачка дјелатност

ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука као јавна научноистраживачка установа бави се издавачком дјелатношћу у складу са саглашношћу Министарства просвјете и културе у Влади Републике Српске, која обухвата издања зборника радова, збирки прописа, књига, брошура и др. из области дјелатности Института.

Преглед издања ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука посљедњих година:

1. Зборник радова Научног скупа са међународним учешћем “Професионални ризик и заштита здравља“, септембар 2006, Бања Лука.

002

2. Зборник радова Прве научно-стручне конференције са међународним учешћем “Заштита ваздуха и здравље“, Бања Лука, 20-21. април 2006., Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука. ISBN 99938-846-0-X

003

3. Зборник радова Научно-стручног скупа са међународним учешћем “Савремене технологије за одрживи развој градова“, Бања Лука, 14-15. новембар 2008. Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука. UDK: 502.131.1(082), ISBN 978-99938-846-1-3.

005

4. Зборник радова Научно-стручног скупа са међународним учешћем „Заштита и здравље на раду и заштита животне средине“, Институт заштите, екологије и информатике. Бања Лука, 24-26. јуни 2009. ISBN 978-99938-846-2-0.

004

5. Збирка прописа из области хемикалија и биоцида у Републици Српској, Институт заштите, екологије и информатике, јуни 2010. године. ISBN 978-99938-846-3-7.

zbirka propisa hemikalije 2010-1

6. Ограничења и забране производње, промета и коришћења хемикалија у Републици Српској, Институт заштите, екологије и информатике, децембар 2010. године. ISBN 978-99938-846-4-4.

001

7. Приказ пиктограма опасности за два система класификације, паковања и обиљежавања хемикалија у Републици Српској, Институт заштите, екологије и информатике, 2011. године.

plakat_p

8. Збирка прописа из области заштите животне средине у Републици Српској, Институт заштите, екологије и информатике, јули 2011. године. ISBN 978-99938-846-5-5.

korice_final_5 

9. Зборник радова Научно-стручне конференције са међународним учешћем “Заштита животне средине између науке и праксе-стање и перспективе“, Бања Лука, 13. децембар 2013. Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука. UDK: 502(082), ISBN 978-99938-846-6-8.

Издања Института од редног броја 2. до 9. је могуће набавити у Институту. За све информације можете нас контактирати на број телефона/факса 051/218-322 или ел. поштом ekoinstitut@inecco.net.