ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука је добио акредитацију Института за акредитовање БиХ (БАТА) за Лабораторију за испитивање параметара у животној средини у областима испитивања електромагнетног зрачења, емисија у ваздух и контроле амбијенталног ваздуха.

iso-17025

 

Акредитација означава потврду стручњака ангажованих испред акредитационог тијела који су потврдили да Институт има квалификовано особље које посједује потребно образовање, обученост, техничко знање, одговарајуће просторије и све методе се примјењују у складу са највишим стандардом прописаним свјетским лабораторијским стандардом ИСО 17025, чиме се резултати испитивања међународно верификују.

Завршетком акредитације Институт је постао једина лабораторија у Републици Српској за испитивање емисија у ваздух из стационарних извора загађења у ваздуху, контролу квалитета амбијенталног ваздуха и мјерење електромагнетног зрачења ниских фреквенција, што је огроман успјех радника и руководства Института.

Сертификат о акредитацији

Подручје акредитације