ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, Бања Лука у понедјељак 04.09.2017. године, са почетком у 12.30 часова организоваo јавну презентацију пројеката набавке опреме.

prezentacija-opreme

Представљени су сљедећи пројекти:

  • Набавка опреме за испитивање микробиолошких параметара квалитета амбијенталног ваздуха (фаза I узоркивач ваздуха и фаза II аутоматски бројач колонија);
  • Набавка фена за тестирање исправности и функционалности термичких јављача пожара SOLO 424, испитна глава за тестирање оптичких јављача пожара SOLO 330 и испитне мотке SOLO 100 и SOLO 101;
  • Набавка мултиметра за мјерење основних електричних величина у простору угроженом експлозивном атмосфером;
  • Набавка и рeвитaлизaциja oпрeмe за високонапонско диелектрично испитивaњe елeктрoизoлaциoних прoстирки, изoлaциoних плaштeвa рeзeрвoaрa и испитивање трaнсфoрмaтoрскoг уљa;

prezentacija-opreme-2

  • Набавка инструмента за испитивање сигурности преносних електричних апарата и уређаја;
  • Набавка сета опреме за испитивање и мјерење електроинсталација ниског напона (НН инсталација);
  • Набавка опреме – динамометра за испитивање носивости дизалице;
  • Набавка опреме за мјерење електромагнетног зрачења високих фреквенција, укључујући 3G и 4G (LTE) мрежу;
  • Набавка опреме мјерење емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађења.

Набавку опреме је суфинансирало Министарство науке и технологије, сектор технологије, чиме је настављен континуитет подршке Министарства науке и технологије Институту као јавној установи основаној од Владе Републике Српске.

На презентацији су били присутни представници Министарства науке и технологије на челу са мр Биљаном Војводић, помоћником министра за технологију са сарадницима, као и представници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарства унутрашњих послова, Инспектората Републике Српске и др.
Укупна вриједност купљене опреме је 223.800,38 КМ.