Корисници научног и стручног рада института

• Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС;
• Министарство здравља и социјалне заштите РС;
• Министарство науке и технологије РС;
• научна јавост;
• државна управа и локална самоуправа,
• понуђачи услуга (консултантских, инжењерских, ESCO услуга),
• образовне институције,
• финансијске институције,
• пројектанти и градитељи,
• производња и трговина грађевинским материјалом, опремом и услугама,
• власници и корисници зграда,
• невладине организације,
• медији.