Министарство здравља и социјалне заштите је донијело Правилник о условима које морају да испуњавају лица која користе биоциде у професионалне сврхе (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 79/14).

Правилником се уређују услови које морају да испуњавају лица која користе биоциде у професионалне сврхе у погледу простора, кадра и опреме, као и посебни услови коришћења биоцида.

Као веома битан дио правилника је да се професионално коришћење и складиштење биоцида врши под непосредним надзором савјетника за хемикалије, односно радника обученог за рад на наведеним пословима, а у складу са прописом о условима и начину стицања и провјере знања о опасним хемикалијама, што отвара могућност за запослење одређеног броја савјетника за хемикалије у привредним субјектима који користе биоциде у професионалне сврхе.