Корисни линкови

  1. Фонд за заштиту животне средине Републике Српске
  2. Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске-група за хемикалије
  3. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
  4. Министарство науке и технологије Републике Српске