Мисија института

• научни и стручни послови (научноистраживачки радови и пројекти, студије и елаборати) из подручја заштите животне    средине, заштите и здравља на раду, заштите од пожара и експлозија, управљања хемикалијама и енергетске   ефикасности грађења за потребе Владе Републике Српске и јединица локалне самоуправе, правна и физичка лица, у   настојању да се до законодавца, инвеститора и градитеља продре са новим рјешењима која воде енерегетској   ефикасности;
• развој подстицајног законодавног окружења те организација и реализација програма и пилот пројеката у области   заштите животне средине, заштите и здравља на раду, заштите од пожара и експлозија, управљања хемикалијама и   енергетске ефикасности грађења грађења и алтернативних извора енергије;
• анализе, планирање, и популаризовање и подстицање трансформације тржишта енергетски ефикасних  производа и   услуга, односно подстицање развоја таквог тржишта у РС, како би енерегетски ефикасне услуге и производи били што   доступнији крајњим корисницима;
• енергетски прегледи, и сертификовање зграда у складу са Директивм 2002/91/ЕC о енергетским карактеристикама   зграда;
• едуковање за енергетске савјетнике;
• конкретни програми и пројекти са подручја енергетске ефикасности грађења у сарадњи са општинама и  градовима,   министарствима и другим институцијама;
• услуге стручне техничке помоћи у припреми и ревизији пројеката оптималног енергетског концепта грађевина;
• информисање и едуковање крајњих корисника о заштити животне средине, заштити и здрављу на раду, заштити од пожара   и експлозија, управљања хемикалијама и енергетске ефикасности грађења те о доступности енергетски ефикасних и   еколошких технологија грађења и опремања објеката;
• организација стручно-научних и промотивних скупова те истраживање јавног мишљења;
• организовање стручних семинара, стручних радионица, презентација, образовних курсева, јавних промоција с циљем   подизања знања о заштити животне и радне средине, енергетској ефикасности, одрживом грађењу  и управљању   енергијом;
• издавачка дјелатност;
• регионална и међународна научно-техничка сарадња.