Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука је купио опрему за узорковање честица, тешких метала и ароматичних угљоводоника из димних гасова, произвођача Analitika Strumenti S.r.l. из Италије, AirCube HE. Уређај узоркује на принципу изокинетичких узоркивача, и то „out stаck“ методом, а све у складу са стандардом EN 16 911. Дана 16. и 17. 07. 2014. године обуку за рад на узоркивачу одржао је господин Паоло Матакота у просторијама Института.

Куповину опреме је подржало Министарство науке и технологије и набавком опреме је Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука постао прва и једина институција у Републици Српској за одређивање концентрације чврстих честица у димним гасовима.