Научноистраживачки пројекти

ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука је научноистраживачки институт који се бави мултидисциплинарним истраживањима. Посебна одлика рада Института је оријентација на интердисциплинарни приступ сагледавања мултидимензионалне садржине процеса у животној и радној средини, уз коришћење научне теоријско-методолошке основе. Несумњиво је велико постигнуће Института што је у овим условима не само одржао, већ и унаприједио, континуитет научноистраживачког рада кроз израду научноистраживачких пројеката којима се стварају научне референце, стичу потребна  искуства и обезбјеђују материјални предуслови за даљи развој Института.
Већ су реализовани бројни, а у току су и нови уговорени научноистраживачки пројекти које, по Конкурсима, суфинансира Министарствао науке и технологије Владе Републике Српске:

1. “Учешће јавности (локалног становништва, управе и стручне јавности) у процедурама имплементације обновљивих извора енегије и лоцирања рециклажних постројења у стамбеним насељима“, суфинансиран од  Министарства науке и технологије РС– Уговор број бр.06/0-20/961-103/06-8 од 23.11.2006. године. Руководилац пројекта: проф. др Јелена Божић, дипл.инж.арх., РЕАЛИЗОВАН 2009.

2. „Енергетска ефикасност градитељског насљеђа“, суфинансиран од  Министарства науке и технологије РС. Уговор број: 19/6-020/961-153/09 Руководилац пројекта: проф. др Јелена Божић, дипл.инж.арх. У изради.

3. “Развој и пројектовање технологија и машина за пелетирање пиљевине“, суфинансиран од  Министарства науке и технологије РС – Уговор број 06/6-020/961-103-3/06 од 11.12.2006. године. Руководилац пројекта: проф.др. Емина Михајловић, дипл.маш.инж., РЕАЛИЗОВАН 2008.

4. “Стратегија урбане рециклаже за ревитализацију градитељског насљеђа као фактор заштите и унапређења животне средине у систему одрживог планирања и обнове градова“, суфинансиран од  Министарства науке и технологије РС – Уговор број 06/0-020/961-103/06-8, од 23.11.2006. године. Руководилац пројекта: проф. др Јелена Божић, дипл.инж.арх., РЕАЛИЗОВАН 2008.

5. “Технологије рушења грађевинских објеката и рециклаже отпадног грађевинског материјала“, суфинансиран од  Министарства науке и технологије РС –  Уговор бр. 06/6-030/3-111-1/08. Руководилац пројекта: проф. др Јелена Божић, дипл.инж.арх., РЕАЛИЗОВАН  2009.

6. “Рециклажа грађевинског отпада у стратегији одрживог просторног развоја“, суфинансиран од  Министарства науке и технологије РС – Уговор број 06/6-020/961-95/07, од 01.12.2007.године. Руководилац пројекта: проф. др Јелена Божић, дипл.инж.арх., РЕАЛИЗОВАН 2009.

7. Стратегија смањења буке као фактор заштите здравља становништва и унапређења животне средине градова (суфинансијер Министарство науке и технологије Владе Републике Српске) Бр. уговора: 06/6-020/961-157/07 од 01.12.2007. године (2007-2008). Руководилац пројекта: проф. др Јелица Којовић. РЕАЛИЗОВАН 2008.

8. Технологија повећања енергетске ефикасности те у РС у циљу редукције емисије штетних димних гасова (суфинансијер Министарство науке и технологије Владе Републике Српске) Бр. уговора: 06/6-030/3-214-1/08 од 30.12.2008. године (2008-2009). Руководилац пројекта: Драган Јеремић, дипл. инж. маш. РЕАЛИЗОВАН 2009.

9. Очување квалитета ваздуха у циљу развоја здравих градова и заштите здравља становништва (суфинансијер Министарство науке и технологије Владе Републике Српске) Бр. уговора: 06/0-020/961-61/08. од 24.10.2008. године (2008-2010). Руководилац пројекта: проф. др Јелица Којовић. РЕАЛИЗОВАН 2010.

10. “Дјеловање аерозагађења на појаву хроничног бронхитиса код школске дјеце” (суфинансијер Министарство науке и технологије Владе Републике Српске) Бр. уговора: 06/0-020/961-54/05-4 од 11.10.2005. године (2005-2006. год.). Руководилац пројекта: проф. др Јелица Којовић. РЕАЛИЗОВАН 2006.

11. Испитивање утицаја гојазности на хипертензију и инвалидност радника и могућности превенције (суфинансијер Министарство науке и технологије Владе Републике Српске) Бр. уговора: 06/6-020/961-103/06-5-1 од 01.11.2006. године (2006-2007). Руководилац пројекта: проф. др Јелица Којовић. РЕАЛИЗОВАН 2007.

12. „Енергетска ефикасност градитељског насљеђа“, пројекат суфинансиран од  Министарства науке и технологије РС Уговор број: 19/6-020/961-153/09 Руководилац пројекта: проф. др Јелена Божић, дипл.инж.арх. Реализовано септембра 2012.

13. „Архитектура и здравље“, пројекат суфинансиран од  Министарства науке и технологије РС Уговор број: 06/0-920/961-154/09. Руководилац пројекта: проф. др Јелена Божић, дипл.инж.арх. Реализовано априла 2012.