На основу понуда које су стигле путем јавне набавке опреме за диелектрично испитивање електроизолационе опреме, ЈНУ „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, Бања Лука купио је мобилну опрему за диелектрична испитивања произвођача „Елрај“ Ниш.

Поменута опрема ће омогућити теренско испитивање електроизолационе опреме као што су електроизолационе рукавице, електроизолациона обућа, електроизолационе мотке, индикатори високог напона, електроизолациони шљемови, електроизолационе простирке и сл. Опрема се може користити и у лабораторијским условима. Опрема се састоји од уређаја за испитивање електроизолационе опреме PET 40M са извором високог напона 40 kV, каде за испитивање електроизолационих рукавица и обуће, сета за испитивање електроизолационих мотки и индикатора високог напона и колица за испитивање електроизолационих простирки.

Набавком нове опреме је у потпуности замијењена постојећа опрема која се користила у лабораторији Института.

Набавку опреме је суфинансирало Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске.