У складу са Законом о заштити ваздуха, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију је донио Правилник о измјенама и допунама правилника о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, бр. 51/15).

Измјенама Правилника су ријешени досадашњи проблеми који су се јавили у пракси. Измјенама Правилника су дате нове граничне вриједности за постројења за сагоријевање, али је и регулисано да је постојеће постројење које је добило дозволу за рад прије 1. јануара 2018. године или за које је поднесен потпуни захтјев за дозволу прије тог датума, а које је пуштено у рад до 1. јануара 2019. године.

Ново постројење је постројење које је добило дозволу за рад послије 1. јануара 2018. године или за које је поднесен потпуни захтјев за дозволу прије тог датума, а које није пуштено у погон до 1. јануара 2019. године.

Измјенама Правилника је регулисано да се општа ограничења прописана Правилником не односе на постројења која се користе као кућни извори топлоте или за кућне активности, у којима се одвија сагоријевање енергената у складу са техничким карактеристикама, укључујући и пословне објекте у којима се постројења користе у исте сврхе, а чија термална снага није већа од 250 kW.