Народна скупштина Републике Српске је на Тридесет трећој сједници усвојила Закон о заштити природе (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/14).

Законом  о заштити природе су постављене основе заштите природе у Републици Српској, те исти представља први закон који својим одредбама уређује обнову, заштиту, очување и одрживи развој пејзажа, природних подручја, биљака, животиња и њихових станишта, земљишта, минерала и фосила и других компоненти природе, које чине дио животне средине.

Природа као добро од општег интереса за Републику Српску ужива посебну заштиту у складу са овим законом и посебним прописима.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/02, 34/08 и 59/08).