Одлуком Владе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/13) и уписом у регистре надлежних органа назив Института је промијењен, тако да ће Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука убудуће пословати под новим називом.

Јавна научноистраживачка установа “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, Бања Лука

или скраћено

ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, Бања Лука

Одлуком Владе Републике Српске је дефинисано: “Дјелатност Института је дјелатност од општег и посебног друштвеног интереса којом се обезбјеђује остваривање права и дужности правних и физичких лица и остваривање других законом прописаних интереса у области заштите животне средине, заштите на раду и заштите од пожара и представља научнистраживачку и специјалистичку институцију у области заштите животне средине, заштите на раду, заштите од пожара и сродних области и обавља основна, примијењена и развојна истраживања од стратешког значаја за Републику.“

Додатни подаци о Институту:

ЈИБ: 4401020860005 • ПДВ број: 401020860005 • МБС: 1-2170-00 • МБ: 1101862

НЛБ Развојна банка: 5620990000088958 • Unicredit Bank: 5510010000876230 • Hypo Alpe Adria Bank: 5520000000552575

Адреса: Видовданска 43, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ

тел: +387 51 218 318, факс: +387 51 218 322

ел пошта: ekoinstitut@inecco.net

сајт: www.institutzei.net