У складу са Законом о заштити природе, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију је донио Правилник о регистру заштићених природних добара у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/15).

Правилником о регистру заштићених добара прописује се садржај и начин вођења регистра заштићених природних добара у Републици Српској.

Заштићена природна добра у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/14) су заштићена подручја, заштићене врсте и заштићени минерали и фосили.