JНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну континуирану едукацију/семинар о опасним хемикалијама. Континуирана едукација/семинар о опасним хемикалијама се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 71/13).

Семинар обухвата едукацију, освјежење и издавање потврде о похађању обуке у складу са чланом 23. став 5.  Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 71/13).

Обука траје један дан у неком од термина 22. и 23.12.2015. године или у складу са пријављеним бројем учесника и 24.12.2015.године, о чему ћемо Вас накнадно тачно обавијестити. Предавање ће се одржати у малим групама ради дискусије и питања. Не подлијеже се провјери знања.

Семинар је намијењен савјетницима за хемикалије, који посједују Увјерење за савјетника за хемикалије  у складу са члана 18. став 3. Правилника о условима и начину стицања и провјере знања о опасним хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 71/13), али и свим другим заинтересованим.

Да би Институт одговорио задатку у смислу организације семинара неопходно је да нам најкасније до 14. децембра 2015. године путем поште, факса (051/218-322) или електронске поште (ekoinstitut@inecco.net) доставите пријаву, која се може добити на захтјев.

Присуство континуираној едукацији је обавезно за савјетнике за хемикалије. У супротном, Увјерење за савјетника за хемикалије се ставља ван снаге. Уколико се током редовног инспекцијског надзора или у поступку ревизијерјешења за обављање послова промета, складиштења или употребе хемикалија, хемијскихпроизвода, биоцида или средстава за заштиту биља утврди да се савјетник за хемикалијеније континуирано едуковао у складу са овим правилником, савјетник за хемикалије сеупућује на поновно похађање обуке и провјеру знања у складу са овим правилником, у складу са чланом 23. став 7. напријед наведеног правилника.

Програм рада ће бити доступан на веб страници www.institutzei.net или достављен на захтјев факсом или електронском поштом.

За додатне информације можете нас контактирати на број телефона/факса: 051/218-322.