JНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну додатну едукацију/семинар о опасним хемикалијама. Додатна едукација/семинар о опасним хемикалијама се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 21/18), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о програму додатне едукације за Савјетника за хемикалије („Службени гласник Републике Српске“, број 69/18).

Обука траје један дан, 29.3.2019. године, са почетком у 9.30 часова (регистрација од 8.30), у Хотелу Јелена, Бања Лука, Јована Дучића 25 (локација Чајавец, у склопу Тржног центра Емпоријум) (www.hotel-jelenabl.com). Не подлијеже се провјери знања.

Семинар је намијењен савјетницима за хемикалије који имају завршен први циклус високог образовања са 180 ECTS бодова из области природних наука, медицинских и здравствених наука, инжењерства и технологије или пољопривредних наука.

Да би Институт одговорио задатку у смислу организације семинара, неопходно је да нам најкасније до 20.3.2019. године путем поште, факса (051/218-322) или електронске поште (ekoinstitut@inecco.net) доставите пријаву, са свим подацима траженим у пријави (добија се по захтјеву).

Присуство семинару укључује:

  • Присуствовање и учешће на семинару,
  • Ручак
  • Кафе пауза,
  • Стручне материјале семинара и
  • Потврду о додатној едукацији.

Информације о цијени семинара може се добити путем мејла или телефонски.

Напомињемо да је присуство додатној едукацији обавезно и без додатне едукације није могуће обављати посао савјетника за хемикалије.

Програм рада биће доступан на веб страници www.institutzei.net или достављен на захтјев факсом.

За додатне информације можете нас контактирати на број телефона/факса: 051/218-322.