Полагање испита за стицање звања Савјетника за хемикалије ће бити одржавано сваког задњег петка у мјесецу у 12 часова. Полагање се обавља писменим путем, у складу са Правилником о условима и начину стицања и провјере знања о опасним хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 71/13 и 42/16).

Датуми полагања су означени у календару за 2017. годину:

kalendar

Да би приступили полагању потребно је да доставите попуњену пријаву и доказ о уплати на маил или факс.

Да би приступили испиту потребно је да имате стечено високо образовање, и то завршене студије најмање првог циклуса из области:

а) природних наука,

б) медицинских и здравствених наука,

в) инжењерства и технологије или

г) пољопривредних наука.

Лице са завршеним студијама из области машинског инжењерства може обављати послове савјетника за хемикалије код правног лица или предузетника који за потребе припреме и дезинфекције воде за пиће користе опасне хемикалије у боцама под притиском, као и лица која врше промет наведеним хемикалијама.

Савјетник за хемикалије не може бити лице са завршеним студијама из области математике, рачунарских и информационих наука, физичких наука, архитектуре, грађевинарства, електротехнике, електронике и информационог инжењерства.

За све додатне информације можете се обратити на тел. 051/215-218 или на ел. пошту ekoinstitut@inecco.net.