Министарство здравља и социјалне заштите је донијело Правилник о условима за обављање дјелатности производње, промета, коришћења и складиштења биоцида (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 79/14).

Правилником се уређују услови у погледу простора, кадра и опреме за привредна друштва и предузетнике који обављају дјелатност производње, промета, коришћења и складиштења биоцида.

Као веома битан дио правилника је да се обављање дјелатности производње, промета, коришћења и складиштења биоцида врши под непосредним надзором савјетника за хемикалије, односно радника обученог за рад на наведеним пословима, а у складу са прописом о условима и начину стицања и провјере знања о опасним хемикалијама, што отвара могућност за запослење одређеног броја савјетника за хемикалије у привредним субјектима који обављају дјелатност производње, промета, коришћења и складиштења биоцида.