На основу Закона о раду министар рада и борачко-инвалидске заштите је донио Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 112/13). 

Овим правилником прописују се минимални захтјеви које послодавац треба да испуни у обезбјеђивању примјене превентивних мјера при коришћењу опреме за рад са екраном.

Поред осталог, Правилником је предвиђено оспособљавање радника за безбједан и здрав рад при коришћеу опреме за рад са екраном, током кога се радници упознају са ризицима који се могу појавити при коришћењу те опреме. Наведено оспособљавање врши Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука у складу са овлашћењем Министарства рада и борачко-инвалидске заштиет Републике Српске.