У складу са Законом о заштити од пожара, министар унутрашњих послова је донио Правилник о техничким нормативима заштите од пожара у објектима намијењеним за јавну употребу у којима се окупља и борави или ради већи број лица („Службени гласник Републике Српске“, бр. 64/13).

Овим правилником прописују се технички нормативи заштите од пожара у стамбеним, пословним и јавним зградама, односно објектима намијењеним за јавну употребу у којима се окупља, борави или ради већи број лица, као што су болнице, хотели, пансиони, угоститељски објекти, спортске и друге дворане, робне куће, тржни центри, школе, жељезничке и друге станице, аеродроми, индустријски објекти и други слични објекти.

Институт је, у складу са овлашћењима надлежних министарстава овлашћен за примјену тих норматива у техничкој документацији, коју израђује.