У организацији Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, у сарадњи са Центром за истраживања и студије – ГЕА из Бања Луке, а под покровитељством Европске уније 25. октобра 2011. године, у Административном центру Владе Републике Српске, одржана је конференција на тему  „Заштита и здравље на раду у Републици Српској – тренутно стање и изазови на путу за ЕУ“.

На Конференцији су учествовала три представника Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука, од којих је доц. др Предраг Илић имао предавање на тему “Заштита и здравље на раду, израда Акта о процјени ризика и процјена безбједносних и здравствених ризика на радном мјесту, преглед искустава из Републике Српске“, током којег је представио и дјелатност и рад Института. Сем Илића на Конференцији су учествовали и Светлана Илић, дипл. инж. пољ. и Слободан Шумоња, дипл. инж. знр. Конференција је реализована у оквиру пројекта „Европски мостови сарадње у области заштите и здравља на раду“ – ECBOHS.

Циљ конференције је био да окупи кључне актере у домену заштите и здравља на раду и иницира дијалог о најзначајнијим питањима из ове области.

Конференцију је отворио министар рада и борачко-инвалидске заштите Петар Ђокић и на њој је учествовало више експерата из Европске уније и Републике Српске.