У Бањој Луци је 22.10.2012. године у хотелу “Босна“ одржана радионици за израду Стратегије ниско-угљеничног развоја и прилагођавања на климатске промјене за Босну и Херцеговину.

Крајњи циљ који се настоји остварити примјеном ове Стратегије је постизање одрживог развоја без даљег угрожавања стања животне средине, односно омогућавање економског раста, уз истовремено смањење раста емисија гасова стаклене баште (GHG) и прилагођавање на посљедице климатских промјена. У вези тога БиХ израдом наведених стратегија треба да идентификују активности за ублажавање „митигацију“ и прилагођавање „адаптацију“ на климатске промјене, како би што боље користили средства и механизме међународне помоћи. У оквиру радионице одржано је низ презентација и предавања од стране међународних и домаћих експерата.

Када је у питању БиХ, констатовано је да ће емисије гасова стаклене баште у БиХ достићи највиши ниво до 2025. године.

Општи циљ који се жели постићи Стратегијом ниско-угљеничног развоја у БиХ јесте да се побољша ефикасност електрана на угаљ за 40% до 2025. године, затим уградња 350 MW новог капацитета за производњу електричне енергије користећи обновљиве изворе, да се у зградама са даљинским системом гријања изврши замјена скупих фосилних горива са обновљивим типовима горивима (нпр. биомаса) и смањење емисије из саобраћаја за 10% до 2025. године.

Представник Института заштите, екологије и информатике Бања Лука, Денис Међед, дипл. инж. технол. је учествовао у радионици.