У Бањој Луци је 25. и 26. новембра одржана Регионална конференција невладиних организација југоисточне Европе „SEE Sustainable Energy Regional Networking.  

Главни циљ овог скупа је био заузимање заједничког става у три области (стратегије у области алтернативних извора енергије, обновљиви извори енергије и урбани транспорт) у облику конференцијске изјаве која ће бити послата релевантним институцијама, као и да се развију конкретне активности на тим темама.  

Један од циљева конференције је био и побољшање сарадње и комуникације између невладиних организација у региону.

На конференцији је било присутно 46 учесника из девет земаља, већим дијелом су то били представници удружења те неколико учесника из Админстративне службе Града Бање Лука те Министарства саобраћаја и веза Владе РС и Министарства енергетике и рударства Владе РС, који су показали велики интерес за будућу сарадњу.  

На Конференцији су учествовали представници Института заштите, екологије и информатике, међу којима је Мирела Ковачевић имала излагање на тему “Air Pollution, Noise Pollution and Energy Efficiency in Construction“. 

Првог дана овог скупа одржане су презентације на тему енергија и транспорт које су водили експерти из земаља у региону и земаља Европске уније.  

Учесници су наредног дана били подијељени у три радне групе које се имале задатак да дискутују и развију заједнички став о свакој од три поменуте теме, као и да израде заједнички акциони план за сваку тему.  

Конференцију је организовало удружење Центар за животну средину у сарадњи с партнерима Зелена акција из Хрватске и Фронт 21/42 из Македоније.

Финасирана је од Европске комисије кроз програм финансирања IPA 2008, а организована у склопу пројекта „Умрежавање и изградња капацитета невладиних организација за повећање енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије на западном Балкану“.