Организација

Макроорганизација Института има за циљ ефикасно извршавање основних задатака из дјелатности Института, јасну подјелу организационих јединица, спречавање непотребних трошкова које изазива неорганизованост, те искључивање несугласица у извршавању радних задатака између организационих јединица.

Унутрашња организација Института састоји се из сљедећих организационих јединица:

 1. Управа
 2. Технички сектор, у оквиру кога дјелују
  • Завод за екологију и заштиту животне средине
  • Завод за заштиту и здравља на раду
  • Завод за заштиту од пожара, експлозија и елементарних непогода
  • Завод за образовање
  • Лабораторија за испитивање параметара животне и радне средине
  • Контролно (инспекцијско) тијело
  • Сертификационо тијело
 3. Истраживачки центар
 4. Служба за заједничке послове