Организовање научно – стручних скупова и семинара

У организацији ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука су претходних година организовани сљедећи научно-стручни скупови и семинари:

– Научни скуп са међународним учешћем “Професионални ризик и заштита здравља“, септембар 2006. године, Бања Лука.

– Семинар “Комунална дјелатност у функцији очувања животне средине“, Бања Лука, 16-17. новембар 2006.

– Семинар “Учешће јавности и обавезе органа локалне управе у доношењу одлука везаних за заштиту животне средине и издавање еколошких дозвола“, Бијељина, 29-30. новембар 2006.

– Научно-стручна конференција са међународним учешћем “Заштита ваздуха и здравље“, Бања Лука, 20-21. април 2006. године.

– Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Савремене технологије за одрживи развој градова„, Бања Лука, 14-15. новембра 2008. године.

– Други међународни конгрес „Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 25-28. јуна 2008. године (Институт је учествовао као суорганизатор).

– Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Заштита и здравље на раду и заштита животне средине„, Бања Лука 24-26. јуна 2009. године.

– Трећи међународни конгрес „Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, септембра 2009. године (Институт је учествовао као суорганизатор).

– Семинар “Заштита и здравље на раду у свјетлу новог закона о заштити на раду-права, обавезе, одговорности и превентивне мјере“, Бања Лука, 30. јануара 2009. године.
– Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Бања Лука, 24-25. јуна 2010. године.

Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Бања Лука, 24-25. јуна 2010. године.

Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Рафинерија уља, Модрича, 04. новембар 2010. године.

– Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Бања Лука, 23. децембар 2010. године.

– Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Административни центар Владе Републике Српске, Бања Лука, 03. јуни 2011. године.

– Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Рафинерија нафте, Брод, мај 2011. године.

– Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Административни центар Владе Републике Српске, Бања Лука, 16. децембар 2011. године.

– Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Административни центар Владе Републике Српске, Бања Лука, јуни 2012. године.

– Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Рафинерија нафте, Брод, септембар 2012. године.

– Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Хотел Босна, Бања Лука, децембар 2012. године.

– Семинар “Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“, Рудник и термоелектрана, Угљевик, децембар 2012. године.

О семинарима у области хемикалија можете погледати на сљедећем линку Едукација у области хемикалија.

– Циљ и тенденција Института је да настави са организацијом научно-стручних скупова и семинара, за шта постоје предуслови и искуство, што потврђује организација претходних скупова.