10.00 Отварање вебинара

Проф. др Предраг Илић, директор

ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, Бања Лука

10.05 Управљање хемикалијама у Републици Српској

Проф. др Предраг Илић, директор

ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, Бања Лука

10.35 Употреба биоцида у превенцији ширења инфекције у јавним установама, практична искуства и препоруке у доба пандемије

Доц. др сци. мед. Драгана Стојисављевић, ЈЗУ Институт за јавно здравство Бања Лука

11.05-11.30     Пауза

11.30

 

Управљање хемикалијама у компанији „Алумина“ д.о.о. Зворник

Мр Драгана Смиљанић, „Алумина“ д.о.о., Зворник

12.00 Превентивнe мјерe за безбједан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима 

Љиљана Ерић, дипл. инж. хем. технол.

 12.30                  ДИСКУСИЈА И ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА