ПРОГРАМ РАДА

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА/СЕМИНАР О ОПАСНИМ ХЕМИКАЛИЈАМА

Бања Лука, 28. јуни 2017. године

Хотел Јелена

08.30-09.30 Регистрација учесника

 

09.30 Отварање семинара

Проф. др Предраг Илић, директор ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

09.40 Класификација хемикалија на основу својстава која утичу на здравље људи

Прим. мр фар. Радојка Малбашић, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

10.20 Хемикалије и еколошка дозвола

Весна Митрић, дипл. инж. технологије, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

10.30-11.00      Кафе пауза

11.00

 

Заштита и здравље на раду са опасним хемикалијама

Слободан Шумоња, дипл. инж. знр, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

11.30

 

Тровање органофосфатним пестицидима

Доц. др сци. др мед. Весна Палексић, специјалиста медицине рада, ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске и ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

12.00 Хемикалије и управљање отпадом

Љиљана Ерић, дипл. инж. технологије, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука


12.20                   ДИСКУСИЈА,
ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА О ОДСЛУШАНОМ СЕМИНАРУ

13.00               Ручак