ИНСТИТУТ ЗАШТИТЕ, ЕКОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ БАЊА ЛУКА 

У САРАДЊИ СА

МИНИСТАРСТВОМ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

ОРГАНИЗУЈЕ СЕМИНАР

ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ И ПРОИЗВОДИ

Бања Лука, 14.  децембар 2012. године 

Хотел Босна 

ПРОГРАМ РАДА

09.00 

Регистрација учесника

Отварање семинара

10.00

Увоз хемикалија и биоцида у Републику Српску

Мр фарм. Џејна Милаковић-Рамадани, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

10.30 

Процјена ризика на радном мјесту при раду са опасним хемикалијама- глифосат

Снежана Слијепчевић, дипл. инж. заштите на раду, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука  

11.00 

Дератизација, хемијске методе и заштита

Прим. мр фарм. Радојка Малбашић, сц. фарм. легислатива, фармаекономија, фармаекологија

11.30-12.10       Кафе пауза

12.10

Родентициди новог стољећа

Прим. мр фарм. Радојка Малбашић, сц. фарм. легислатива, фармаекономија, фармаекологија

12.40 

Родентициди као заштитно средство у пољопривреди

Светлана Илић, дипл. инж. заштите биља, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука 

13.05 

Опасне хемикалије са аспекта заштите од пожара и мјере заштите

Александар Бабић, стр. инж. заштите од пожара, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука

13.30                   ДИСКУСИЈА, ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА

14.00               Ручак