На основу Закона о рударству, министар индустрије, енергетике и рударства је донио Правилник о садржају акта о процјени ризика у рударству (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 07/14).Овим правилником утврђује се садржај акта о процјени ризика у рударству.

Процјена ризика заснива се на систематском евидентирању и процјењивању свих фактора у процесу рада, могућих врста опасности и штетности на радном мјесту и у радној средини које могу да проузрокују повреду на раду, оштећење здравља, радни процеси, радна мјеста, средства за рад, сировине и материјал који се користи у технолошком и радним процесима, као и други фактори који могу изазвати ризик од повреде на раду, оштећење здравље или обољење запосленог.

Израду акта о процјени ризика у рударству врши привредно друштво које испуњава услове из члана 69. ст. 1. и 2. Закона о рударству, односно ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука, као институција која испуњава све критеријуме за обављање послова заштите на раду у рударству.