Министарствo за просторно уређење, грађевинарства и екологију је, у складу  са чланом  4. Смјерница за поступање републичких органа управе и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12),  је објавило радну верзије правилника из области заштите животне средине.

Нацрт правилника можете преузети на http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/U_proceduri.aspx

Објављени су:  Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих еколошких дозвола, Упутство o садржају студије утицаја на животну средину, Правилник о еко-ознакама и о начину управљања еко-ознакама и Правилник о активностима и начину израде најбољих расположивих техника.

Објављивањем радних верзија наведених подзаконских аката на Интернет порталу Министарства, даје се могућност да се и шира јавност укључи у анализу понуђених рјешења, те да   својим примједбама, приједлозима и  сугестијама допринесе изради што квалитетнијих подзаконских аката. Приједлози, примједбе и сугестије  се могу достављати  до 03.09.2013. године на e-mail: v.babic@mgr.vladars.net.