Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука је реализовао научноистраживачки пројекат Енергетска ефикасност градитељског насљеђа“, уз финансијску подршку Министарства науке и технологије Владе Републике Српске (Уговор број: 19/6-020/961-153/09). Главни истраживач и координатор Пројекта је проф. др сц. Јелена Божић, дипл. инг. арх. Пројекат је примијењеног карактера и реализован је у периоду од марта 2010. до септембра 2012. године.

Енергетска ефикасност градитељског насљеђа је културно, економски и еколошки важно, актуелно и интересантно подручје. Управљање енергијом је општеприхваћена стратегија у грађењу, али такође постоји и потреба очувања историјских грађевина категорисаних као културно насљеђе. У разматрању побољшања за уштеду енергије, важно је имати на уму да су многе традиционалне, историјске градње различито изведене од савремених грађевина.

У пројектима обнове, сви напори су усмјерени да се примијене изведиви принципи заштите културног насљеђа. Ипак, остаје изазов ускладити интересе и склоности стручњака у очувању културне баштине с једне, и стручњака за побољшање енергетске ефикасноти са друге стране. Док промјене историјских грађевина и мјеста морају очувати минимум њихове историјске вриједности, требају се увести нека побољшања за обезбјеђење њихове енергетске ефикасности.

Добра обнова објеката културног насљеђа за будућност је она у којој је пронађен успјешан компромис између конзерваторских услова и захтјева за побољшање енергетске ефикасности у зградама, у складу с глобалним трендовима, али и енергетским законодавством. У тим зградама, потрошња енергије је смањена побољшањем енергетске ефикасности и кориштењем најбољих доступних рјешења.

Циљеви пројекта:

 • промоција најбоље праксе и стандарда у подручју реконструкција енергетске инфраструктуре, надоградње и опћенито енергетске ефикасности у објектима културне баштине;
 • ширење спознаје о савременим принцима  обнове и очувања културне баштине;
 • повезивање концепата енергетске ефикасноти, заштите културног насљеђа и управљања околином;
 • одрживи развој културног насљеђа;
 • прикупљање и ширење знања о новим структурама у историјским зградама, нарочито сада када постоји потреба за одрживи развој и заштиту;
 • промовисање  заштите културног насљеђа и енергетске ефикасности као ресурса у економском развоју.
 • познавање мјера за потребе реконструкције објеката културне баштине, одређивање показатеља енергетске ефикасности и постизања одлуке о примјени технологија и услуга, од мјерења до енергетских аудита;
 • планирање будућих високих технологија за управљање енергијом у историјским зградама.

Области истраживања:

 • заштита споменика и животне средине;
 • енергетска реконструкција културног насљеђа;
 • културне вриједности и енергетска ефикасност:
 • истраживање и евалуација културног насљеђа;
 • генерални принципи историјске рестаурације;
 • обновљиве енергије;
 • енергетски циљеви „зелене“ обнове зграда;
 • нови приступи управљању енергијом у историјским подручјима;
 • правни и законодавни оквир заштите културног насљеђа

Пројекат је намијењен свим доносиоцима одлука и стручњацима који ће подстаћи даљи рад на том подручју: законодавној и извршној власти, уредима за очување културне баштине и сродним институцијама, архитектима и другим инжињерима и инвеститорима у грађевинском сектору, власницима и управитељима зграда или других мјеста регистрованих као културна баштина, кустосима/конзерваторима, урбанистима и доносиоцима одлука у подручју изградње и управљања животном средином, представницима националних и локалних власти те другим појединцима који  раде у подручју очувања културне баштине.