НУ “Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт“, Бања Лука, организује научно-стручну конференцију са темом Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе“, која ће се одржати у Бањој Луци 13. децембра 2013. године, у хотелу Босна, са почетком у 10 часова.

Покровитељ Конференције је Влада Републике Српске, Министарство науке и технологије.

Опредјељење организатора за ову тему Конференције је реална потреба афирмације научних сазнања и практичних, домаћих и свјетских, искустава у заштити животне и радне средине, с основним циљем ефикаснијег дјеловања у смањењу негативног еколошког отиска нашег доба.

На Конференцији учествује до 100 научних радника из Републике Српске и иностранства, са 59 презентација сопствених истраживања.

С обзиром на очекивану репрезентативност Конференције, обраћамо Вам с позивом да представите јавности актуелности презентоване на Конференцији.

Цијенећи да ће медији препознати значај Конференције за развој заштите животне средине и енергетске ефикасности у Републици Српској, надамо се да ћете нашој молби удовољити.