Семинар о опасним хемикалијама и производима, 23. децембра 2010. године у Бањој Луци

30.11.2010. аутор: Институт

НУ Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, спроводи обавезну едукацију о опасним хемикалијама, а у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 23/10).

 

 

У вези са наведеним, овај Институт организује други семинар у 2010. години: Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита који ће бити одржан 23. децембра (четвртак) 2010. године у Хотелу Босна, Бања Лука. Циљ семинара је упознавање са законском регулативом из области опасних хемикалија и производа (биоциди и пестициди), првенствено у области процјене безбједности хемикалија, израде безбједносно-техничког листа, уписом хемикалија и биоцида у инвентар, заштитом од штетног дјеловања на људско здравље и животну средину, те стицање знања о заштити од опасних хемикалија за раднике запослене у правном и физичком лицу која се баве производњом и прометом опасних хемикалија, биоцида и средстава за заштиту биља која садрже опасне хемикалије. Семинар је намијењен правним и физичким лицима (одговорним лицима и радницима) која се баве производњом, прометом и складиштењем опасних хемикалија и производа која их садрже (биоциди и пестициди), инспекцијским органима, здравственим радницима, првенствено медицини рада, радницима Министарства унутрашњих послова, Институту за заштиту здравља Републике Српске, Заводу за медицину рада и спорта Републике Српске, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарству рада и борачко-инвалидске заштите, референтима за заштиту животне средине и заштиту на раду и представницима невладиних организација Републике Српске.

 
Да би Институт одговорио овако озбиљном задатку у смислу организације семинара неопходно је да нам најкасније до 15. децембра 2010. године путем факса или електронске поште доставите имена учесника испред вашег предузећа/институције/установе на које се односи обавезна едукација (Члан 71. Закона о хемикалијама) и других заинтересованих. У складу са захтјевима из Правилника о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија, молимо вас да доставите сљедеће податке са сваког учесника: име и презиме, ЈМБГ, податке о школској спреми полазника и претходној обуци за руковање хемикалијама и податке о правном или физичком лицу које је упутило радника на обуку (назив и сједиште) (пријава у прилогу), које смо обавезни доставити Министарству здравља и социјалне заштите РС. Наведени подаци су неопходни за израду регистра полазника семинара, како би кандидати приступили провјери знања у складу са чланом 6. наведеног правилника. По одслушаном семинару, издаје се потврда као доказ о присуству стручном усавршавању на семинару.

 
Програм рада биће доступан на веб страници www.institutzei.net или достављен на захтјев факсом. За све додатне информације контактирајте број телефона/факса: 051/218-322.