Тематске цјелине које ће бити обрађене на  семинару о опасним хемикалијама, који се одржава један дан 22, 23. или 24. 12. 2015. године су:

  1. АДР, превентивне мјере при превозу опасних – токсичних материја у друмском саобраћају,
  2. Класификација, паковање и обиљежавање смјеша и
  3. Савјетник за хемикалије, обавезе и одговорности.