Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Министарство за економске односе и регионалну сарадњу (републички координатор за TAIEX обуке) у сарадњи са TAIEX одјељењем организује семинар на тему „Упознавање са директивом о отпаду у циљу усклађивања домаћег законодавства“ који ће се одржати 11. и 12. јула 2013. године у Бањој Луци, у хотелу Видовић.

Циљ семинара је да се учесници упознају са Оквирном директивом о отпаду (VFD) и примјеном Директиве у земљама чланицама ЕУ у погледу транспозиције одредби Директиве у домаћи правни систем.

На семинару ће присуствовати већи број представника Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука, других домаћих институција и других земаља.