Дана 08.11.2016. године, Уједињене нација за заштиту животне средине (UNEP) у Сарајеву, организовале су радионицу и практичну обуку за представљање софтвера за информационе системе базиране на индикаторима (Indicator Reporting Information System-IRIS) који ће се користити за успостављање Система за управљање информацијама о животној средини и за извјештавања према међународним конвенцијама у склопу UNEP/GEF пројекта „Развој капацитета за интеграцију глобалних еколошких обавеза у државне политике и развој процеса доношења одлука (CCCD)“.

Радионици је присуствовало двадесетак експерата из разних области животне средине, међу којима су биле и Светлана Илић и Весна Митрић с ЈНУ „Института за заштиту и екологију Републике Српске“. Полазницима радионице су подијељена упуства за коришћење софтвера и договорена могућа будућа сарадња а све у сврху развијања представљеног софтвера.