У складу са Законом о управљању отпадом, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију је донио Правилник о начину складиштења, паковања и обиљежавања опасног отпада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 49/15).

Правилником је уређен начин складиштења, паковања и обиљежавања опасног отпада, на начин који не представља опасност по здравље људи и животну средину.

Правилником је дефинисано које критеријуме треба да испуњава складиште, какве посуде за складиштење треба да буду, као и начин паковања и обиљежавања опасног отпада.