Влада Републике Српске је на сједници од 18. децембра 2012. године донијела Уредбу о црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске. Наведена уредба је објављена у “Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 124/12, од 31.12.2012. године.

Уредбом о црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске утврђује се Црвена листа заштићених врста флоре и фауне Републике Српске.

Црвену листу чини скуп угрожених врста флоре и фауне у Републици Српској, а састоји се од сљедећих седам Црвених листа по таксономским групама: листа васкуларне флоре, листа птица, листа риба, листа сисара, листа водоземаца, листа гмизаваца и листа потцарства метазоа. Свака листа садржи податке: научно име (латински назив), синоним који је у употреби, назив врсте на српском језику и породицу.

На Црвеној листи налази се 818 врста васкуларне флоре, 304 врсте птица, 48 врста риба, 57 врста сисара, 20 врста водоземаца, 25 врста гмизаваца док је на листи потцарства Metazoa најбројнија класа Insecta са 273 врсте.