ИНСТИТУТ ЗАШТИТЕ, ЕКОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ БАЊА ЛУКА ОРГАНИЗУЈЕ СЕМИНАР ПОД НАЗИВОМ „УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И ОБАВЕЗЕ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА ВЕЗАНИХ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ДОЗВОЛА“ БИЈЕЉИНА, 29-30.11.2007. ГОДИНЕ

НУ Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука, пружа услуге додатне едукације у складу са домаћим прописима и са међународним системом квалитета ISO 9001-2000, сертификованом од швајцарске сертификационе куће SGS. Обавјештавамо Вас да под покровитељством Административне службе Општине Бијељина, Институт у сарадњи са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС и Републичком управом за инспекцијске послове-Инспекторат организује дводневни семинар:

Учешће јавности и обавезе органа локалне управе у доношењу одлука везаних за заштиту животне средине и издавање еколошких дозвола

Бијељина, 29-30.11. 2007. године

Народна библиотека „Филип Вишњић“

Семинар је намијењен начелницима општина, начелницима одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, запосленим у наведеним одјељењима, референтима за заштиту животне средине, еколошким инспекторима и представницима невладиних организација у градовима и општинама Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта.

Циљ семинара је јачање капацитета надлежних локалних органа кроз сагледавање позитивних законских прописа, праксе и искустава у примјени легислативе из области заштите животне средине, организацији учешћа јавности и успостављање комуникације са заинтересованим странама.

Циљ је да се на јасан, прегледан и сумаран начин, изложе искуства и проблеми локалне самоуправе у заштити животне средине, као и у издавању еколошких дозвола и укаже на њихов значај у очувању животне средине. Размијенићемо искуства, чути ставове и савјете афирмисаних научних радника и стручњака, представника ресорних министарстава Владе Републике Српске, Инспектората Републике Српске, Регионалног центра за заштиту животне средине за Средњу и Источну Европу и локалних органа, те понудити одговоре на питања која поставља актуелна пракса.

800×600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ПРОГРАМ РАДА

Четвртак, 29.11.2007. године

09.30

Регистрација учесника

10.00

Уводна ријеч Организатора и отварање семинара

УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА ВЕЗАНИХ ЗА

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

10.30

Учешће јавности-Аархунска конвенција у Босни и Херцеговини и Републици Српској

Проф. др Јелена Божић, извршни директор за научноистраживачки рад Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука

11.00

Могућност учешћа локалне управе и локалног становништва у процедурама примене Локалне агенде 21 и акционог плана за осигурање одрживе животне средине

Др Мила Пуцар, научни савјетник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд

11.30

Заштита животне средине – законска регулатива и могућности унапређења

Мр Предраг Илић, в.д. директор Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука

12.00 Кафе пауза

12.30 ДИСКУСИЈА

13.30-15.30 Пауза за ручак

ОБАВЕЗЕ ОРГАНА УПРАВЕ И ЗАДАЦИ ИНСПЕКЦИЈСКИХ ОРГАНА

У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

16.00

Планирање заштите животне средине и одговорност за штету нанесену животној средини

Проф. др Остоја Кременовић, Министарство управе и локалне самоуправе Владе Републике Српске, Бања Лука

16.30

Надлежности и обавезе органа управе у области заштите животне средине

Милена Марковић, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе Републике Српске, Бања Лука

17.00

Локални еколошки акциони план за заштиту животне средине (ЛЕАП)

Ђорђе Стефановић, замјеник директора за БХ канцеларију Регионалног центра за заштиту животне средине за Средњу и Источну Европу, Бања Лука

17.30

Задаци и улога еколошког инспектора у заштити животне средине

Светлана Радусин, Републички еколошки инспектор, Републичка управа за инспекцијске послове Владе Републике Српске, Бања Лука

18.00-19.00 ДИСКУСИЈА

Петак, 30.11.2007. године

ЗНАЧАЈ И УЛОГА ЕКОЛОШКИХ ДОЗВОЛА У ЦИЉУ

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

10.00

Еколошка дозвола, значај и улога у очувању и заштити животне средине

Сања Тепић, шеф одјељења екологије Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука

10.30

Правни, институционални и технички аспекти издавања еколошких дозвола за постојеће погоне и постројења

Љиљана Станишљевић, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Бања Лука

11.00

Правни, институционални и технички аспекти издавања еколошких дозвола за нове погоне и постројења

Радојка Поповић, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Бања Лука

11.30

Планови активности, досадашња искуства

Силвана Рачић-Милишић, стручни сарадник Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука

12.00 ДИСКУСИЈА СА ЗАКЉУЧЦИМА

13.00 ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА И ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА

Трајање семинара: 29-30. новембар 2007. године.

Мјесто одржавања: Бијељина, Народна библиотека „Филип Вишњић„

Котизација за учешће: 250 КМ (у цијену није урачунат ПДВ), а укључује:

присуствовање и учешће на семинару

кафе паузе и заједнички ручак

стручне материјале семинара (штампано + CD)

сертификат о одслушаном семинару

Уплату можете извршити на жиро рачун Института 5620990000088958 НЛБ Развојна банка, са напоменом „уплата котизације за семинар„.

Пријаве: најкасније до 22.11.2007. године, путем факса 051 218 322 или е-маилом: ekoinstitut@inecco.net.

Додатне информације можете пронаћи на wеб страници www.institutzei.net.