29.06. 2010. аутор: Институт

У Бањој Луци је успјешно завршен семинар „Опасне хемикалије и производи, законска регулатива, управљање, заштита“,  24. и 25. јуна 2010. године који је одржан у организацији Института заштите, екологије и информатике, научноистраживачког института Бања Лука.

 
Циљ семинара је био упознавање са законским прописима из области опасних хемикалија и производа (биоциди и пестициди), заштитом од штетног дјеловања на људско здравље и животну средину, те стицање знања о заштити од опасних хемикалија за раднике запослене у правном и физичком лицу која се баве производњом и прометом опасних хемикалија, биоцида и средстава за заштиту биља која садрже опасне хемикалије.

Семинар је започет поздравном ријечју доц. др Предрага Илића, директор Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука.
Том приликом је Илић нагласио да је Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука, преузео дио послова у вези обавезне едукације о опасним хемикалијама из надлежности Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске а у складу са Законом о хемикалијама и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија.

Наглашено је да је семинар намијењен правним и физичким лицима (одговорним лицима и радницима) која се баве производњом, прометом и складиштењем опасних хемикалија и производа која их садрже (биоциди и пестициди), инспекцијским органима, здравственим радницима, првенствено медицини рада, радницима Министарства унутрашњих послова, Заводу за медицину рада и спорта Републике Српске, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарству рада и борачко-инвалидске заштите, референтима за заштиту животне средине и представницима невладиних организација Републике Српске.

Скуп је отворио министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, Ранко Шкрбић, који је поздравио присутне и том приликом изложио ретроспективу законске регулативе у области хемикалија у Републици Српској. Нагласио је да је Законом о хемикалијама у Републици Српској уређена област класификације, обиљежавања и паковања опасних хемикалија у складу са глобално хармонизованим системом; обавезе правних субјеката који се баве производњом и прометом опасних хемикалија да изврше процјену опасности од хемикалија и производа који их садрже; обавезе правних субјеката да у ланцу снабдијевања обезбиједе квалитетне информације од произвођача до крајњег корисника о опасности и мјерама заштите од опасних хемикалија кроз безбједносно-технички лист; обавеза Владе да донесе Републичку стратегију управљања опасним хемикалијама; обавезе вођења евиденција о хемикалијама и друго. Навео је и да је Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука стални и поуздан партнер Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Владе Републике Српске и да ће Институт заједно Министарством проводити све обавезе Републике Српске у области хемикалија. На семинару су били предавачи еминентни стручњаци из области хемикалија и биоцида и на истом је учествовало 180 представника привредних организација, министарстава у Влади Републике Српске, Института, Завода и других институција. Због великог интереса наредни семинар из области опасних хемикалија Институт планира одржати у септембру или октобру текуће године.