ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука ће у четвртак 06.08.2015. године, са почетком у 11 часова организовати јавну презентацију софтвера и опреме:

  • Увођење нове технологије (софтвера) намијењеног прикупљању и обради података са аутоматске мјерне станице за мјерење квалитета ваздуха,
  • Набавка опреме за високонапонско испитивање електроизолационе заштитне опреме и
  • Набавка опреме за мјерење чврстих честица у димним гасовима.

Презентација ће се одржати у просторијама Института за заштиту и екологију Републике Српске, Видовданска, 43, Бања Лука.

Развој софтвера и набавку опреме је суфинасирало Министарство науке и технологије, сектор технологије, чиме је настављен континуитет подршке Министарства науке и технологије Институту као јавној установи основаној од стране Владе Републике Српске.