НУ “Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт“, Бања Лука у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, проводи обавезну едукацију/семинар о опасним хемикалијама: 

ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ И ПРОИЗВОДИ

12. јули (петак) 2013. године (10 часова)

Хотел Босна, Петра I Карађорђевића 97, Бања Лука

Едукација/семинар о опасним хемикалијама се проводи у складу са Законом о хемикалијама, Законом о биоцидима и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија.

Семинар је намијењен правним и физичким лицима (савјетницима за хемикалије, одговорним лицима за биоциде и радницима) која се баве увозом, производњом, прометом и складиштењем опасних хемикалија и производа која их садрже (биоциди и пестициди), инспекцијским органима, здравственим радницима, првенствено медицини рада, радницима министарстава, института, завода, здравствено-санитарним инспекторима, еколошким и пољопривредним инспекторима, референтима за заштиту животне средине и заштиту на раду, одговорним лицима у правним лицима која се баве производњом, прометом, коришћењем и складиштењем опасних хемикалија, биоцида и средстава за заштиту биља, одговорним лицима у водоводима, базенима и другим заинтересованим.

На Семинару ће присуствовати око 120 учесника, као и представници Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.