СЕМИНАР

ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ И ПРОИЗВОДИ

Бања Лука, 12.  јули 2013. године 

Хотел Босна 

ПРОГРАМ РАДА

09.00-10.00 

Регистрација учесника

Отварање семинара

10.00

Савјетник за хемикалије-обавезе и одговорности

Прим. мр фарм. Радојка Малбашић, сц. фарм. легислатива, фармаекономија, фармаекологија  

10.30 

Тровање хемикалијама у индустрији (алкохол, деривати нафте и деривати цијановодоника)

Др сци. мед. Лана Нежић, Медицински факултет, Бања Лука  

11.00 

Прва помоћ при акциденту са опасним хемикалијама

Мр сци. др мед. Весна Палексић, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука и Завод за медицину рада и спорта Републике Српске, Бања Лука

11.30-12.10       Кафе пауза

12.10 

Министарство здравља и социјалне заштите-актуелне теме

12.40 

Обавезе правних и физичких лица у свјетлу нове регулативе за базенске воде у погледу коришћења хемикалија и биоцида 

Мр сци. др мед. Драгана Стојисављевић, Институт за јавно здравство, Бања Лука 

13.10

Обавезе правних субјеката у области хемикалија и биоцида које су предмет инспекцијске контроле

Прим. мр фарм. Радојка Малбашић, сц. фарм. легислатива, фармаекономија, фармаекологија 

13.40                   ДИСКУСИЈА, ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА

14.00               Ручак

ПРОГРАМ ЈЕ ОКВИРНИ И ПОДЛОЖАН ЈЕ ИЗМЈЕНАМА